Skip to content

Jak żywić bydło mleczne tanio i wydajnie? 4 wykłady Akademii Żywienia Smart Feed

Dziś żywienie bydła mlecznego to szereg wyzwań – zawirowania na rynku, drogie pasze, spadające ceny mleka i regulacje. Nasza odpowiedź – indywidualne, precyzyjne i opłacalne żywienie krów, nowe technologie w hodowli i analiza ekonomiczna.

 

Jak żywić bydło mleczne

Akademia Żywienia Smart Feed

W czwartek 13.07.2023, Smart Feed miał zaszczyt zorganizować pierwsze spotkanie z cyklu „Akademia Żywienia Smart Feed” pod tytułem „Zrównoważone żywienie bydła w aspektach ekonomicznych i środowiskowych”, w którym udział wzięli hodowcy, eksperci, inwestorzy, przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zaprzyjaźnionych firm – Phileo by Lesaffre, Sienn, JHJ, Biomix i Agriplastics Polska.

Dzień rozpoczęliśmy od wizyty na fermie bydła mlecznego w miejscowości Bełcz Mały w województwie dolnośląskim. Dzięki uprzejmości właścicieli fermy Państwa Jachimowskich mieliśmy okazję zwiedzić nowoczesny obiekt, którego właściciele są wiodącą siłą we wprowadzaniu dobrych praktyk i nowych technologii w żywieniu i hodowli. Pani Ela Domachowska – główny zootechnik, opowiedziała nam o rozbudowie i modernizacji budynków oraz jak wygląda codzienna praca i żywienie krów na fermie.

Podczas zwiedzania obiektu mogliśmy zobaczyć nowoczesny system doju krów – halę karuzelową na 50 stanowisk, a także inne  innowacyjne rozwiązania i produkty stosowane w hodowli krów mlecznych, między innymi budki dla cieląt od Agriplastics Polska i świetne premixy i dodatki paszowe od Biomix.

Główne zadanie Smart Feed to towarzyszyć hodowcy na każdym etapie żywienia, pomagać w żywieniu tanim, wydajnym, precyzyjnym i indywidualnym.

Umożliwimy Ci podejmować swoje własne decyzje dla Twojego stada – bo to Ty wiesz najlepiej czego potrzebuje.

Przyszłość hodowli bydła

Po obejrzeniu fantastycznej fermy Państwa Jachimowskich przenieśliśmy się do klimatycznej Agroturystyki „Bolderik” mieszczącej się w pobliskim Kąkolnie. To właśnie tam zaproszeni goście wygłosili zaplanowane prezentacje. Jako pierwszy swój wykład przedstawił prof. dr hab. Adam Cieślak z Katedry Żywienia Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Wygłoszona przez profesora prezentacja została zrealizowana w ramach projektu międzynarodowego, konkurs 2018 JOINT CALL FACCE ERA-GAS, SusAn, ICT-AGRI2; finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pt. „Systemy hodowli bydła w trosce o klimat” (akronim: CCCFarming) umowa numer SUSAN/II/CCCFARMING/03/2021. Dowiedzieliśmy się z jakimi problemami i wyzwaniami zderza się współczesne rolnictwo oraz hodowla bydła mlecznego – zwiększającą się populacją na świecie, kryzysem energetycznym, negatywnym wpływem hodowli na środowisko oraz coraz mniejszą akceptacją społeczną.

Zobaczyliśmy też jak prawdopodobnie będą wyglądać gospodarstwa przyszłości – większą uwagę będziemy przykładać do dobrostanu i długowieczności zwierząt, zwiększy się automatyzacja produkcji zwierzęcej, a także działania nakierowane na pozytywny odbiór produkcji przez konsumentów. Dyskutowaliśmy również nad możliwymi rozwiązaniami ograniczającymi wpływ hodowli na klimat – między innymi zastosowanie blokerów metanu, wykorzystanie kiszonki z kukurydzy w technologii długiej sieczki czy też dobrze zbilansowana, precyzyjna dawka pokarmowa. Podsumował swoją wypowiedź tym, że musimy być gotowi na zmiany oraz otwarci na nowe technologie, a także powinniśmy stosować najlepsze rozwiązania dla danego gospodarstwa.

Drożdże i mikroorganizmy w żwaczu

Kolejnym zaproszonym prelegentem był Marcin Krygier reprezentujący firmę Phileo by Lesaffre, temat jego prezentacji to „Rozwiązania Phileo zwiększające strawność u krów”. Na początku poznaliśmy bliżej firmę Phileo (producenta drożdży) oraz zobaczyliśmy jak wygląda proces wytwarzania ich produktów. Następnie pan Marcin przypomniał nam jak przebiega cykl trawienia u krowy oraz przedstawił najważniejsze funkcje żwacza.

Żwacz jest najważniejszym elementem produkcji mleka – znajdujące się w nim blisko biliard mikroorganizmów wspomagających proces trawienia. To właśnie o nie musimy dbać i to je karmić! Dbając o odpowiednie środowisko w żwaczu poprawiamy strawność paszy oraz odporność zwierząt. Czynnikami wpływającymi na strawność dawki pokarmowej są jakość pasz, odpowiednie zbilansowanie dawki pokarmowej, status zdrowotny zwierzęcia, stosowanie dodatków paszowych (miedzy innymi drożdży Actisaf firmy Phileo), faza laktacji krowy, odpowiednie przygotowanie kiszonek i TMRu oraz przygotowanie krowy do zmiany dawki.

Poznaliśmy badania, których wyniki dowodzą pozytywnego wpływu stosowania drożdży jako dodatku paszowego dla krów. Zwiększają one ilość dobrych bakterii w żwaczu, zwiększają ilość suchej masy w mleku oraz poprawiają strawność paszy. Dzięki temu zwiększa się wydajność mleczna oraz ograniczają one stres cieplny u krów. Pan Marcin pokazał nam także poprawiające się wyniki na fermach stosujących drożdże dla zwierząt.

Celem precyzyjnego żywienia jest zmniejszenie emisji metanu, obniżenie kosztów oraz ogólna poprawa ekonomiki produkcji.

Bydło mleczne żywione w tej sposób wymaga ciągłej analizy poszczególnych etapów żywienia, ich optymalizacji oraz monitorowania wyników.

 

Rolnictwo i IT

Następnie swój wykład miała pani Alicja Poluchowska z firmy Sienn, software house’u współtworzącego aplikację Smart Feed. Alicja w bardzo ciekawy sposób przedstawiła proces tworzenia produktu, a także co to Scrum i metodologia Agile. Dowiedzieliśmy się jak wygląda współpraca z klientem przy projektach software’owych, a także jak łączyć oczekiwania użytkowników z realiami tworzenia oprogramowania. Mieliśmy również szansę zobaczyć jak będzie wyglądać przyszłość układania dawek żywieniowych dzięki nadchodzącym funkcjom aplikacji Smart Feed.

Precyzyjne żywienie kluczem do sukcesu

Ostatnim prelegentem była CEO Smart Feed – Renata Szwarc. Przybliżyła ona obecną sytuacje na rynku produkcji mleka – zagrożenia takie jak wysokie koszty produkcji, wojna na Ukrainie, spadek cen mleka, przepisy ograniczające wydzielanie metanu oraz szanse jak zwiększający się popyt na mleko (zwiększająca się populacja), a także rynek napędzany przez eksport produktów mlecznych do Chin.

Przypomniała, że wypracowanie indywidualnej strategii żywienia dla każdego gospodarstwa jest obecnie koniecznością. Celem takiego precyzyjnego żywienia jest zmniejszenie emisji metanu, obniżenie kosztów oraz ogólna poprawa ekonomiki produkcji. Takie żywienie wymaga ciągłej analizy poszczególnych etapów żywienia, ich optymalizacji oraz monitorowania wyników.

I to właśnie jest głównym zadaniem Smart Feed – towarzyszyć hodowcy na każdym etapie żywienia, pomagać w żywieniu tanim, wydajnym, precyzyjnym i indywidualnym. Umożliwimy Ci podejmować swoje własne decyzje dla Twojego stada – bo to Ty wiesz najlepiej czego potrzebuje.

Akademia Żywienia w Bolderik

Po konferencji zaprosiliśmy naszych gości na biesiadę integracyjną, gdzie dyskusje o hodowli trwały całą noc.

Jeśli chcesz, żebyśmy zorganizowali Akademię Żywienia Smart Feed także u Ciebie, skontaktuj się z nami – na pewno przyjedziemy! To świetna okazja, żeby pokazać i zobaczyć i wypróbować nowe rozwiązania i poznać ciekawych hodowców z Twojego regionu i z całej Polski.