Skip to content

Żywienie krów mlecznych. Pamiętaj o tych 5 rzeczach, żeby utrzymać wydajność produkcji.

Dziś żywienie krów mlecznych to szereg wyzwań – zawirowania na rynku, drogie pasze, spadające ceny mleka i regulacje. Nasza odpowiedź – indywidualne, precyzyjne i opłacalne żywienie krów, nowe technologie w hodowli i analiza ekonomiczna.

 

Strategia to podstawa!

Wypracowanie indywidualnej dla każdego gospodarstwa
strategii żywienia krów mlecznych to już nie moda – to konieczność dla każdego producenta mleka.
Zysk jest podwójny – dla środowiska – emisja niepożądanych związków spadnie
i dla kieszeni, bo dzięki optymalizacji kosztów zwiększy się opłacalność
produkcji.

 

Przyjęta strategia żywienia ma istotny wpływ
na wyniki danego gospodarstwa. Nasz program służy do precyzyjnego określenia
zapotrzebowania na składniki pokarmowe założonej produkcji i zbilansowania
dawki pokarmowej, z wykorzystaniem własnych zasobów oraz uwzględnia jej aspekt
ekonomiczny. 

Żywienie krów mlecznych to żywienie żwacza. Ponad 70% składników pokarmowych do produkcji mleka pochodzi z fermentacji w żwaczu. Mikrobiom żwacza potrzebuje odpowiednią ilość energii i białka w odpowiednim czasie, a proces ten nazywamy synchronizacją żwacza.

Żywienie zaczyna się od dawki - czym zamierzamy skarmić i w jakich ilościach.

Podstawą profesjonalnego żywienia krów mlecznych jest precyzyjne bilansowanie dawki pokarmowej, na podstawie znajomości wartości pokarmowej używanych pasz objętościowych. To jakość i wartość pokarmowa kiszonek determinuje uzyskiwane efekty w hodowli i jest podstawą pozwalającą dokładnie zbilansować dawkę. Oprócz standardowych parametrów analizowanych w kiszonkach takich jak białko, frakcje włókna, czy popiół, dużą uwagę należy też zwrócić na strawność materii organicznej, zwartości skrobi jelitowej oraz strawnego NDF. Parametry te są bardzo istotne w żywieniu krów mlecznych, gdyż określają potencjał pasz objętościowych, pozwalając precyzyjnie zbilansować dawkę pokarmową.

Odpowiednio rozwinięty i pojemny żwacz oraz zamieszkująca w nim unikatowa mikroflora są odpowiedzialne za wiele procesów metabolicznych, nie tylko przetwarzanie pasz objętościowych na pełnowartościowe białko w postaci mleka i mięsa. Wpływa również na stan zdrowotny zwierząt i chroni przez chorobami metabolicznymi, zmniejszając możliwość wystąpienia kwasicy
i ketozy oraz ograniczając wydzielanie metanu. 

 

Jak ułożyć dawkę żywieniową w Smart Feed?

Smart Feed oblicza to na podstawie kryteriów i wprowadzonych wartości w zakresie produkcyjnym, gdyż musimy ustalić poziom zapotrzebowania zwierząt, który jest różny w zależności od tego na jakim etapie  rozwoju lub laktacji się znajdują.

Zapotrzebowanie zależy od celu produkcyjnego tj. ile kg mleka krowa ma wyprodukować lub przyrostu, które ma osiągnąć zwierzę. Należy też pamiętać o zapotrzebowaniu bytowym zależnym od masy ciała, do którego należy dodać potrzeby związane z rozwojem płodu u cielnej krowy oraz wzrostem krowy w pierwszej i drugiej laktacji. Dlatego tak ważna jest świeża pasza na stole paszowym, przystosowana do potrzeb grup zwierząt.

Dawka składa się z różnych komponentów – produktów paszowych. Punktem wyjścia jest pasza dostępna z własnego gospodarstwa, czyli własne zasoby. Wiemy ile jej jest i jaką ma wartość pokarmową oznaczoną na podstawie badań laboratoryjnych. Niekiedy można zmienić proporcje, ale należy pamiętać, że odżywianie żwacza wymaga stabilności. Wartość pokarmowa to ilość energii, białka, włókna i związków mineralnych. Następnym komponentem może być zakupiona pasza, którą wybiera się na podstawie wartości odżywczej oraz ceny. Zadaniem dodatków paszowych, nie jest rozwiązanie problemów z żywieniem, lecz wspomaganie trawienia i efektywniejszego wykorzystania przez nie składników pokarmowych. W ich przypadku należy wiedzieć w jakim stopniu i jak szybko fermentuje dana pasza a żwaczu. Produkt rozkładalny ulega w żwaczu fermentacji, natomiast ten nierozkładalny przechodzi przez niego w nierozłożonej postaci. 

5 rzeczy, o których powinieneś pamiętać

Hodowcy i producenci bydła mlecznego mają dostęp do dużej ilości pasz i premiksów. Zanim jednak zaczną ich używać powinni dokładnie przeanalizować ich skład oraz na jakim etapie życia są przeznaczone. Następnie powinni uwzględnić ich wpływ na dawkę pokarmową i jakie korzyści mogą przynieść dla stada.

W dobie wahających się cen mleka i pasz nie bez znaczenia dzisiaj ma aspekt ekonomiczny prowadzenia produkcji. Wymaga od hodowców posiadania dużej wiedzy i szerszego niż kiedykolwiek spojrzenia  na wiele powiązanych ze sobą aspektów. Liczy się nie tylko wydajność mleczna krów, ale przede wszystkim wydajność produkcji, na które składa się:

  • Produkowanie dobrej jakości pasz objętościowych
  • Zastosowania zbilansowanej i optymalnej dawki, adekwatnej od zapotrzebowania zwierząt
  • Prawidłowe zarządzanie krowami w okresie okołoporodowym
  • Odpowiedni odchów jałówek
  • Optymalizacja kosztów oraz maksymalizacja zysków uzyskiwanych z produkcji mleka.

Wszystkie te aspekty mają wpłynąć pozytywnie na produkcję oraz uwzględniać coraz większe wymagania konsumenckie w zakresie wpływu na środowisko. Dobra jakość, zrównoważona produkcja i odpowiednia cena.

Każde gospodarstwo musi znaleźć rozwiązania najlepsze dla siebie i najoptymalniejsze  ekonomicznie.

 

Ułożenie dawki nie jest trudne! Przejmij kontrolę nad żywieniem w swoim gospodarstwie – wypróbuj wersję demo Smart Feed już dziś!