Skip to content

Konsorcjum opracowuje nowy dodatek mineralno-witaminowy

Na początku marca tego roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie nowego projektu w ramach programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest stworzenie dodatku mineralno-witaminowego, który nie tylko znacznie poprawiłby zdrowie zwierząt, ale jednocześnie zmniejszyłby emisję metanu u przeżuwaczy. Projekt ma na celu przeprowadzenie badań na gospodarstwach rolnych a ich wyniki zostaną zaimplementowane do aplikacji Smart Feed z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, celem poprawy żywienia zwierząt i tym samym poprawy ich dobrostanu.

Kto realizuje projekt?

Projekt jest realizowany przez konsorcjum składające się z Biomix Poland Sp. z o.o., Smart Feed Sp. z o.o. i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Każdy z uczestników współpracy wnosi do niej bezcenną wiedzę i kompetencje, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia tego przedsięwzięcia.

Algorytm Smart Feed będzie oparty na danych zebranych z badań i wykorzysta sztuczną inteligencję do analizy parametrów życiowych oraz produkcyjnych zwierząt.

Kompetencje wykonawcze

Firma Biomix Poland  Sp. z o.o. posiada ogromne doświadczenie w żywieniu zwierząt, produkcji i sprzedaży dodatków do pasz i współpracy z dużymi fermami i gospodarstwami rolnymi. Natomiast Smart Feed Sp. z o.o.  bedzie odpowiadać za kompetencje programistyczne, które są podstawą do stworzenia technologii komputerowych, umożliwiających automatyczny, a tym samym łatwiejszy i szybszy dobór odpowiedniej ilości pasz i surowców stosowanych w dawce pokarmowej dla przeżuwaczy. Jednak to wszystko nie byłoby możliwe bez wkładu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który zapewni istotną wiedzę do opracowania najlepszego składu nowego premiksu i jego wpływu na proces metanogenezy zachodzący u krów.

Jak działa Smart Feed?

Algorytm Smart Feed zostanie utworzony na podstawie danych, zebranych z badań i zastosuje sztuczną inteligencję do analizy parametrów życiowych i produkcyjnych zwierząt. To pozwoli na dokładne dostosowanie wartości pokarmowych dla każdego zwierzęcia. W ten sposób możemy pomóc zmniejszyć ryzyko chorób metabolicznych u bydła, poprawić wydajność produkcji mleka i mięsa, tym samym zmniejszając negatywny wpływ hodowli na środowisko.

Pragniemy zwiększyć efektywność wykorzystania pasz oraz zmniejszyć emisję metanu przez zwierzęta, co jest zgodne z obecnymi globalnymi tendencjami zmierzającymi do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Problemy współczesnej hodowli bydła

Przeprowadzenie tego projektu ma na celu podjęcie się rozwiązania kluczowych problemów, z którymi boryka się współczesna hodowla bydła, takich jak duża ilość metanu, wytwarzanego przez krowy, a także potrzeba usprawnienia sposobu ich karmienia. Dodatek do pasz, który zostanie opracowany w ramach Konsorcjum, będzie testowany w laboratoriach i na wybranych gospodarstwach rolnych. Chcemy w ten sposób poprawić wykorzystanie pasz oraz zmniejszyć emisję metanu przez zwierzęta, co zgadza się z aktualnymi globalnymi trendami, dotyczącymi redukcji gazów cieplarnianych. Aby osiągnąć założone cele, projekt podzielony został na sześć zadań badawczo-rozwojowych oraz jedno zadanie, dotyczące wdrożenia rozwiązań praktycznych.

Rozwiązanie na wyciągnięcie ręki

Powyższa inicjatywa łączy wykorzystanie najnowszych technologii i naukowe podejście do walki z problemem, jakim jest wysoka emisja metanu, udostępniając hodowcom bydła mlecznego kompleksowe narzędzie do zarządzania żywieniem zwierząt.

Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowane jest na 1 października tego roku, a jego zakończenie przewiduje się na 30 czerwca 2029 roku.