Skip to content

Kategoria: Aktualności

Żywienie krów mlecznych

Dania inwestuje w redukcję emisji metanu przez bydło

Dania finansuje dodatek obniżający emisję metanu przez bydło.

Konsorcjum opracowuje nowy dodatek mineralno-witaminowy

Najnowsza inicjatywa konsorcjum Biomix Poland Sp. z o.o., Smart Feed Sp. z o.o. u Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zapraszamy!